Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach
                                                                                                                                                                               

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach

Idź do spisu treści

Menu główne

INNOWACJA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Reprezentacja naszej szkoły w finale małopolskiego Konkursu wiedzy o kulturze i historii Stanów Zjednoczonych

Ogólnopolska Olimpiada Języka Angielskiego 2017

The Many Faces of Denmark

Fahrenheit 451 – jesień 2017

European Day of Languages 2017

Absolwenci klasy angielskiej 2017

Stypendystka „Regionalnego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych”

Wyniki Szkolnego Konkursu języka angielskiego USE YOUR WITS 2016/2017

Warsztaty językowe na Malcie 2017

Sukces w powiatowym konkursie wiedzy o Wielkiej Brytanii i krajach anglojęzycznych

Międzylesie Różanka – Euroweek - 28 marca - 1 kwietnia 2017

TNT Theatre Britain – jesień 2016

Absolwenci klasy angielskiej 2016

Wyniki Szkolnego Konkursu języka angielskiego USE YOUR WITS 2015/2016

Warsztaty YouthMaSter – 18-23 maja 2016 roku w Polanicy Zdroju

Dlaczego warto uczyć się języka angielskiego?

Warsztaty językowe – Londyn 2016

Cztery lata innowacji – jak to wygląda w praktyce?

Efekty i skutki uboczne innowacji z języka angielskiego

Absolwenci pierwszej klasy angielskiej

Wyniki Szkolnego Konkursu języka angielskiego USE YOUR WITS 2014/2015

Warsztaty językowe na Malcie 2015

Nasi gimnazjaliści w The Globe Theatre

Wirtualna wycieczka dla szóstoklasistów w dniu otwartym

Metody innowacyjne w nauce języka angielskiego

Najlepszy projekt z języka angielskiego wyróżniony

First Term Summary

Zakończenie roku szkolnego 2013/14

Prezentacja warsztatów w Londynie

Warsztaty językowe – Londyn 2014

Innowacja Pedagogiczna - język angielski
   

W roku szkolnym 2012/2013 po raz pierwszy utworzona została w naszym Gimnazjum klasa o profilu angielskim. Jest to klasa 1c licząca 26 osób. Dla klasy tej została napisana innowacja pedagogiczna, dzięki której uczniowie mogą uczyć się języka angielskiego w wymiarze 5 godzin tygodniowo z podziałem na 2 grupy. Podział został dokonany na podstawie testu poziomującego. Uczniowie objęci innowacją kontynuują naukę języka angielskiego w cyklu trzyletnim. Innowacja opiera się na poszerzeniu materiału gramatyczno-leksykalnego o elementy przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, bowiem w obecnych czasach najlepsze perspektywy zawodowe stwarza kształcenie i studiowanie w obszarze tych właśnie dziedzin. Głównym założeniem innowacji jest wykorzystanie języka angielskiego jako narzędzia umożliwiającego uczniom osiąganie konkretnych celów, czyli pokazanie im, iż język angielski ważny jest nie tylko w komunikacji, ale także w zdobywaniu informacji, poszerzaniu wiedzy i rozwiązywaniu problemów. Wyposażenie uczniów w umiejętność samodzielnego uczenia się z wykorzystaniem różnorakich artykułów, instrukcji czy materiałów naukowych publikowanych po angielsku zmotywuje ich do częstego sięgania po literaturę w oryginale. W klasie pierwszej wszystkie godziny nauki (5) przeznaczone będą na kształcenie językowe zgodne z podstawą programową dla 7 poziomu III.1 w dwóch grupach. Uczniowie korzystają na zajęciach z serii podręczników wydawnictwa Pearson pt. "Up Beat" W klasie drugiej i trzeciej do 3 godzin kształcenia językowego dodane zostaną dwie godziny przeznaczone na realizację elementów przedmiotów matematyczno - przyrodniczych i korelację między nimi w języku angielskim. Uczniowie korzystają z materiałów przygotowanych przez nauczycieli języka angielskiego. Dodatkowe dwie godziny języka angielskiego, na których opiera się innowacja, finansowane będą przez organ prowadzący szkołę.