Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach
                                                                                                                                                                               

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach

Idź do spisu treści

Menu główne

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

Nasze gimnazjum otrzymało Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo". Uroczystość wręczenia Certyfikatów odbyła się w Krakowie w Muzeum Lotnictwa Polskiego dnia 24 września 2014 roku. Wyróżnienia przedstawicielom szkół, które uzyskały największą ilość punktów, wręczali Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinspektor Mariusz Dąbek oraz Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski. W całej Małopolsce od 10 lat realizowany jest Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, który zakłada wzajemną współpracę szkoły, samorządu lokalnego, policji i stowarzyszeń. Szkoły podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa, a wśród nich nasza, realizują działania zgodne z Projektem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Główne założenia tego Projektu to praca na rzecz poprawy oraz poczucia bezpieczeństwa. Idea projektu zakłada uczenie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne oraz aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych. Szkoła podejmuje działania i zobowiązania do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa . W Projekcie ZPB uczestniczą wszystkie poziomy edukacyjne od szkół podstawowych do wyższych uczelni. Nasze działania zakładały m.in. działania profilaktyczne, promujące zdrowie, zajęcia sportowe, pracę na rzecz innych poprzez wolontariat.
Certyfikat „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" ma charakter honorowy. Posiadanie Certyfikatu jest zobowiązaniem do dalszego dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie i najbliższym otoczeniu oraz podnoszenia statusu bezpieczeństwa osób i ciągłego monitorowania określonych zjawisk. Cieszy nas otrzymany Certyfikat, a jednocześnie zobowiązuje do dalszego dbania o wspólnotę szkolną.