Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach
                                                                                                                                                                               

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach

Idź do spisu treści

Menu główne

GIMNAZJUM W KLUCZACH SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ BEZPIECZEŃSTWO

W dniu 14 października nasze gimnazjum otrzymało przedłużenie ważności certyfikatu "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" do roku 2021. Uroczystość wręczenia Certyfikatów zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Olkuszu: asp. szt. Artur Czarnota - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego oraz sierż. szt. Małgorzata Chojnacka – przedstawiciel Zespołu ds. Nieletnich i Patologii, a także przedstawiciele Komisariatu w Kluczach - st. asp. Dariusz Staszkiewicz i dzielnicowy Klucz - st. sierż. Rafał Kwaśniewski.
W całej Małopolsce od 10 lat realizowany jest Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, który zakłada wzajemną współpracę szkoły, samorządu lokalnego, policji i stowarzyszeń. Szkoły podejmujące działania na rzecz bezpieczeństwa, a wśród nich nasza, realizują działania zgodne z Projektem Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. Główne założenia tego Projektu to praca na rzecz poprawy oraz poczucia bezpieczeństwa. Idea projektu zakłada uczenie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo osobiste, lokalne i społeczne oraz aktywizowanie młodzieży do działań na rzecz innych. Szkoła podejmuje działania i zobowiązania do realizacji konkretnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa. W Projekcie ZPB uczestniczą wszystkie poziomy edukacyjne od szkół podstawowych do wyższych uczelni. Nasze działania zakładały m.in. działania profilaktyczne, promujące zdrowie, zajęcia sportowe, pracę na rzecz innych poprzez wolontariat.
Certyfikat "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo" ma charakter honorowy. Posiadanie Certyfikatu jest zobowiązaniem do dalszego dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie i najbliższym otoczeniu oraz podnoszenia statusu bezpieczeństwa osób i ciągłego monitorowania określonych zjawisk. Cieszy nas otrzymany Certyfikat, ponieważ tylko 7 szkół z powiatu olkuskiego może się poszczycić jego posiadaniem, a jednocześnie zobowiązuje do dalszego dbania o wspólnotę szkolną.