"Program DSD jako pomost polsko-ukraińskich kontaktów edukacyjnych w nowej Europie"

Takie motto przyświecało konferencji Dyrektorów Szkół realizujących program DSD, rozpoczynającej 4-dniowy pobyt delegacji ukraińskiej w Małopolsce (14.-17.04.2008 r.). Organizatorem konferencji była ZfA - Centrala Szkolnictwa Zagranicznego w Kolonii. Stronę ukraińską reprezentowało 35 dyrektorów i nauczycieli języka niemieckiego. Wśród zaproszonych na konferencję gości znaleźli się m.in. p Thomas Gläser- Konsul Generalny Niemiec w Krakowie, p. Switłana Myronczuk -Wicekonsul Ukrainy w Krakowie, p. Elżbieta Lęcznarowicz - Wiceprezydent Miasta Krakowa, p. Agata Szuta - Małopolski Wicekurator Oświaty, koordynatorzy DSD z Opola, Kijowa, Odessy i Krakowa, dyrektorzy i nauczyciele języka niemieckiego z Krakowa, Olkusza i Klucz. Gimnazjum w Kluczach było reprezentowane przez p. Elżbietę Jaworską- Dyrektora Gimnazjum oraz p. Violettę Auguścik- wicedyrektora i nauczyciela j. niemieckiego w tut. gimnazjum. Celem konferencji było zapoznanie się ze sposobami nauczania j. niemieckiego w Polsce oraz nawiązanie kontaktów między szkołami w Małopolsce i w Ukrainie zmierzających do realizowania wspólnych projektów edukacyjnych w przyszłości. Podczas konferencji mogliśmy podziwiać prezentacje przygotowane przez uczniów zdających egzamin DSD C1. Wśród nich znajdowała się także prezentacja naszej absolwentki, obecnie uczennicy klasy maturalnej w IV LO w Olkuszu - Eweliny Majdy.
W kolejnym dniu gościliśmy 3-osobową delegację ukraińską w naszej szkole. Byliśmy jedyną szkołą Powiatu Olkuskiego realizującą program DSD, która zaprosiła przedstawicieli z Ukrainy. W skład delegacji wchodzili: Karl-Martin Everding – koordynator DSD we Lwowie, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Ukrainę Zachodnią, Mariya Yakovenko - nauczyciel j. niemieckiego w szkole w Kijowie, Yuliya Moroz- Dyrektor Gimnazjum w Szostce. Goście zostali najpierw powitani w UG Klucze przez p. Wójt - Małgorzatę Węgrzyn oraz Dyrektora GZO – p. Lucynę Latos, a następnie udali się do gimnazjum. Tam hospitowali lekcję języka niemieckiego prowadzoną przez p. Violettę Auguścik oraz lekcję biologii prowadzoną przez p. Lucynę Parcz. Obie lekcje bardzo podobały się gościom. Byli pod wrażeniem bazy i wyposażenia szkoły oraz nowatorskich sposobów prowadzenia lekcji, min. stosowania aktywnych metod, wykorzystania multimediów i Internetu. Obie strony wyraziły chęć współpracy i wymianę doświadczeń w sposobie nauczania j. niemieckiego. Liczymy, iż wkrótce będziemy mogli wspólnie realizować nowatorskie projekty.
Więcej informacji o programie DSD znajdą Państwo na stronie gimnazjum: http://www.gimklucze.pl/dsd2.html