V Konferencja Dyrektorów Szkół przygotowujących do DSD

 

 

 

W dniach 04.06- 06.06.08 odbyła się V Konferencja Dyrektorów Szkół przygotowujących do egzaminu DSD. Gimnazjum w Kluczach reprezentowała p. Violetta Auguścik- wicedyrektor i szkolny koordynator DSD. Celem konferencji była wymiana doświadczeń w dziedzinie współpracy liceów z gimnazjami przygotowującymi do DSD, omówienie wyników dotychczasowych egzaminów i przedstawienie planów na przyszłość ( m.in. wprowadzenie do gimnazjów egzaminu B1, który ma zastąpić dotychczasowy SUK).

Dyrektorzy obradowali także nad promocją egzaminu DSD, naborze do klas przygotowujących do DSD, jego rangą w stosunku do matury na poziomie rozszerzonym i o nauczaniu dwujęzycznym.

Zwiedzili także stolicę Niemiec- Berlin, a w nim m.in. Bramę Brandenburską, Reichstag, Muzeum Pergamonu i Holokaustu. Gościli także z wizytą w MSZ, gdzie uzyskali informacje na temat pracy ministerstwa, finansowania projektów itp. Ponadto zwiedzili Uniwersytety Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Collegium Polonicum w Słubicach, gdzie zapoznali się z zasadami rekrutacji i kierunkami studiów.

Dyrektorzy szkół aktywnie działających w przygotowaniach do DSD, w tym również Gimnazjum w Kluczach, otrzymali tablice do umieszczenia na budynku szkolnym o treści: Deutsches Sprachdiplom. Szkoła partnerska Republiki Federalnej Niemiec. Ponadto mogą liczyć na finansowe wsparcie służące wyposażaniu pracowni języka niemieckiego.