Wspomnień czar

10-lecie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kluczach – fotoreportaż

Rok szkolny 1999/2000

W budynku - do niedawna tylko Szkoły Podstawowej - rozpoczyna naukę 166 gimnazjalistów, którzy tworzą 6 klas. W listopadzie młodzież składa pierwsze w tych murach uroczyste ślubowanie, a Pani Dyrektor Elżbieta Jaworska już wtedy kieruje do nich słowa Jana Pawła II: „W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem, ażeby bardziej był, a nie tylko miał i żeby umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.

Rok szkolny 2000/2001

Szkoła liczy 314 uczniów. Gimnazjum tętni życiem. Powstaje klasa dziennikarska. Odbywają się kolejne edycje Rajdu Hardego, spotkania z podróżnikiem Jerzym Adamuszkiem, a nasi harcerze przekazują dla społeczności Klucz Betlejemskie Światło Pokoju.

Rok szkolny 2001/2002

Jesteśmy już w komplecie. Do gimnazjum uczęszcza 478 uczniów. Bierzemy czynny udział w życiu szkoły i środowiska, poprzez organizowanie Dnia Europejskiego, wystawy „Polacy ku wolności”, Wigilii dla Samotnych, Rajdu 7-milowego, reprezentujemy też szkołę i gminę Klucze na Paradzie Schumana w Warszawie.

Rok szkolny 2002/2003

Dla gimnazjum to czas pełen wrażeń i niezapomnianych spotkań. Na Debacie o Unii Europejskiej gościmy Różę Thun, ambasadora Izraela – Szewacha Weissa oraz przedstawicieli niemieckich organizacji młodzieżowych z Powiatu Kyffhauser. Swą działalność rozpoczyna klasa teatralna, a uczniowie ciekawi świata wyjeżdżają na wycieczkę do Paryża.

Rok szkolny 2003/2004

Zdobywamy tytuł „Szkoły z klasą”. Współpracujemy z młodzieżą niemiecką

Rok szkolny 2004/2005

Gościmy w Warszawie, Krakowie i Wiedniu. W Pałacu Kultury i Nauki prezentujemy projekt „Jak zagospodarować Pustynię Błędowską”. Nasi młodzi dziennikarze na I Małopolskich Spotkaniach Redaktorów Gazetek Szkolnych przedstawiają internetową wersję gimnazjalnego miesięcznika „FUX”, wschodzące gwiazdy estrady, tworzące zespół „Panta Rei”, występują w „Piwnicy pod Baranami”, natomiast Koło Młodych Fotoamatorów przygotowuje wystawę „Klucze dawniej i dziś”.

Rok szkolny 2005/2006

Dla naszej społeczności szkolnej to czas wyjątkowy. Powstaje klasa z rozszerzonym językiem niemieckim. W murach naszego gimnazjum ma miejsce wystawa z okazji 25-lecia powstania Solidarności pod honorowym patronatem Państwa Romaszewskich. I najważniejsze, Papież Jan Paweł II zostaje ogłoszony Patronem naszej szkoły, a młodzież pielgrzymuje do Jego Grobu.

Kolejne lata to sukcesy, sukcesy, sukcesy...

- Realizujemy projekty: „By czas nie zaćmił i niepamięć”, „Kolorowa Akademia”, „Szkoła marzeń”, „Super Szkoła”, „Musik ohne Graenzen”, „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”, „Klucze do przyszłości”

- Zdobywamy tytuły laureatów w wielu konkursach.

Uroczyste obchody 10-lecia naszej szkoły rozpoczęliśmy 11 września 2009 r. mszą świętą, w której uczestniczyła cała społeczność szkolna. Swą obecnością zaszczycili nas między innymi:

Wójt Gminy Klucze - Pani Małgorzata Węgrzyn,

Starosta Powiatu Olkuskiego - Pan Leszek Konarski,

Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie - Pani Jarosława Kraszewska,

Dyrektor GZO w Kluczach- Pani Lucyna Latos,

Przewodniczący Rady Gminy Klucze - Pan Henryk Dziechciewicz

Chwili wzruszeń podczas przedstawienia dostarczyli nam nie tylko uczniowie, ale też zaangażowani w przygotowanie uroczystości absolwenci:

Emilia Majcherczyk, Marta Latacz, Radosław Strzałka, Karolina Strzałka, Daria Modras, Przemysław Spurna, Olga Sierka, Filip Jaworski, Maciej Wiejaczka, Edwin Karolczyk, Anna Tkacz.