NASZE GIMNAZJUM NOSI IMIĘ JANA PAWŁA II

 

Uroczystość nadania imienia szkołom rozpoczęła się od przemarszu spod budynku szkoły do kościoła parafialnego. Uczniom , nauczycielom, delegacjom innych placówek oświatowych i zaproszonym gościom towarzyszyła Orkiestra dęta z Olkusza.

Całą ceremonię rozpoczęła Msza św. w kościele N.M.P. Nieustającej Pomocy w Kluczach, celebrowana przez J.E.ks.Adama Śmigielskiego, Biskupa Ordynariusza Diecezji Sosnowieckiej.

W trakcie Mszy św. zostały poświęcone sztandary obu szkół, na których z jednej strony widnieje podobizna papieża Jana Pawła II, a z drugiej - godło państwowe na czerwonym tle oraz hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Nasz gimnazjalny sztandar przedstawia Ojca św. , którego postać ze wzniesionymi ramionami widnieje na tle globu ziemskiego, a hasło „ Jesteście nadzieją świata” dopełnia  i wzmacnia  zakres zadań, jakie stoją przed każdym młodym pokoleniem  uczniów naszej szkoły.

Po powrocie do szkoły została odsłonięta przez Wójta Gminy, p. Małgorzatę Węgrzyn oraz przez przewodniczącą Rady Gminy, p. Barbarę Wąs,  pamiątkowa tablica , którą następnie poświęcił Ksiądz Biskup.

W auli szkolnej, przy akompaniamencie orkiestry uroczyście odśpiewano hymn Polski, a następnie dzieci i młodzież zaprezentowały zebranym swój nowy hymn Szkoły:

 

 

1.Radujmy się społem, dopókiśmy młodzi,

Czas spędzony w szkole, w życiu nas nagrodzi.

Bądź ciekawy, głodny świata,

Ale kochaj swego brata,

Miłość świat pogodzi.

 

2. Sam Papież Jan Paweł, patron nasz na lata,

Wskazał na nas młodych - jako przyszłość świata.

Być Człowiekiem nas nauczył,

Swe wartości nam poruczył,

Żeby świat się zbratał.

 

3. Ciężar zniesiem srogi dla przyszłości trudnej,

Odnajdziemy drogi wśród dobroci chlubnej.

I niech znają uczniów naszych,

Którym świat nie będzie straszny

W żadnej pracy żmudnej.

 

4.Niechaj kwitnie szkoła, nauczycielom chwała,

Wszystkim uczniom wiwat, serce w nich niech pała.

Dla rozumu i dla wiedzy,

Dla sumienia i nadziei

Żyje szkoła cała.

Następnie p. dyrektor SP – Elżbieta Kwaczyńska i p. dyrektor Gimnazjum – Elżbieta Jaworska powitały zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników szkół oraz uczniów i ich rodziców, po czym uroczyście zostały odczytane Uchwały Rady Gminy  oraz Akty Nadania  Szkołom Imienia Jana Pawła II.

Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego SP oraz Rady Rodziców przy Gimnazjum w Kluczach przekazali sztandary na ręce pań dyrektorek, które z kolei wręczyły je uczniowskim pocztom sztandarowym.


Po oficjalnych przemówieniach zaproszonych gości, dzieci i młodzież zaprezentowały program artystyczny poświęcony Patronowi.

Piosenka S. Soyki z Tryptyku Rzymskiego Jana Pawła II, a wykonana przez uczniów,  zachwyciła wszystkich zebranych.

Młodzi artyści przypomnieli kolejne wydarzenia z życia Patrona szkoły. Po raz kolejny mogliśmy prześledzić losy Karola Wojtyły od momentu, kiedy był dzieckiem aż do powołania kapłańskiego. Nie zabrakło również licznych anegdot z czasów, kiedy był wykładowcą na KUL  oraz z okresu pontyfikatu.

Niejednemu  zakręciła się w oku łza na myśl, że  tego Wielkiego Polaka nie ma już pośród nas. Wszyscy jesteśmy jednak świadomi, że „ to my jesteśmy krajanami Papieża Jana Pawła II i drzemią w nas uczucia, których nie sposób wyrazić słowami. Mamy nadzieję, iż sprostamy tym zadaniom, które postawił przed nami Jan Paweł Wielki.”

„ To wielki zaszczyt być pokoleniem Jana Pawła II, a jeszcze większą dumą – mieć takiego Patrona!” – powiedziała p. Elżbieta Jaworska, dyrektor Gimnazjum.

Zaś Ks. Bp. dodał : „ Jeżeli macie się uczyć czegoś od waszego patrona, to ukochania Polski. Patrzcie na Niego  i w chwilach zwątpienia pytajcie: Jakim mam być Polakiem?”